LEVERINGKOSTEN REEDS VANAF € 55!

 Ons nieuw adres : Carrettestraat  10F-10G  unit C3   te 2170 Merksem

Ruime parking voorzien op de site achteraan

De openingsuren zijn dezelfde gebleven van maandag tot en met vrijdag van 09 u tot 17 u.

We zijn volop bezig onze toonzalen in te richten maar jullie zijn reeds van harte welkom !!

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
Outlet-Kantoormeubelen BV
Carrettestraat  10F-10G  unit C3
2170 Merksem

Actief met een webshop www.Outlet-Kantoormeubelen.be

E-mailadres: info@outlet-kantoormeubelen.be
Telefoonnumer: 03/336 40 50
Ondernemingsnummer: BE0753.937.052
Bankrekeningnummer: IBAN BE84.0689.3654.7959 - BIC CODE GKCCBEBB

Artikel 2: Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als bedrijf of consument.
 2. Wij leveren enkel in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brababt – inclusief Brussel. Als je een leveringsadres buiten dit gebied opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
  Neem contact met ons op voor levering buiten onze regio.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3: Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Indien mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Daarbij zijn toebehoren en decoraties die niet in de beschrijving zijn opgenomen, niet inbegrepen in de prijs. Vergissingen in de beschrijvingen en prijzen worden voorbehouden en binden Outlet-kantoormeubelen niet. Aanbiedingen van Outlet-kantoormeubelen zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Betaling van bestelling kan online (we aanvaarden Maestro/ Bancontact en Visa/Mastercard) of alternatief kan dit ook via overschrijving of betaling bij afhalen. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je tussen gratis afhalen (standaard) of levering tegen meerkost. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4: Herroepingsrecht 

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terug bij ons binnen brengen of terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving op rekening.
 2. De directe kosten van het binnen brengen of terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van de klant. Indien de goederen onmogelijk kunnen worden geretourneerd, kunnen wij een raming maken van de kosten om deze producten te komen afhalen.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen retourneren zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat van aankoop. Outlet-Kantoormeubelen is daarbij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant.
 5. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u gewoon een mail naar info@outlet-kantoormeubelen.be . Indien gewenst kan u ook altijd gebruik maken van het wettelijk voorziene modelformulier dat u hier kan vinden https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.p

Artikel 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW, transportkosten, montage en plaatsing tenzij anders vermeld. Leveringskosten worden duidelijk aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling en voorafgaand aan de betaling. Afhalen van goederen is steeds gratis.

Artikel 6: Betaling

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 2. U kan bij uw online bestelling naast ‘online betaling’ ook kiezen voor betaling bij afhalen.

Artikel 7: Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De waarborg wordt verleend bij het normaal gebruik van het meubilair. De waarborg vervalt wanneer de klant zelf een herstelling heeft trachten uit te voeren.
 3. Kan een kantoorstoel tijden de garantieperiode niet meer hersteld worden dan heeft de klant de mogelijkheid om een andere stoel te kiezen van de zelfde prijsklasse of een duurdere stoel mits opleg van het verschil.
  Bij ander meubilair geldt: Ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd (bijv. wisselstukken niet voorradig), heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Het meubilair dient voor herstelling of nazicht in ons magazijnen geleverd te worden.
  Een herstelling kan ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd mits betaling van de verplaatsingskosten volgens prijsopgave. 

Artikel 8: Afhaling/Levering en uitvoering

 1. Alle goederen kunnen worden afgehaald in onze winkel in de Carrettestraat 10 Unit C2/C3 te 2170 Merksem. Klanten moeten op voorhand een afspraak maken ter afhaling zodat de goederen kunnen worden klaargezet.
 2. Indien werd gekozen voor levering dan worden de goederen geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 3. Leveringen gebeuren steeds volgens afspraak. Na uw online bestelling zal één van onze medewerkers contact opnemen met de klant om de leverdatum overeen te komen. De levering gebeurd door onze eigen ploeg van monteurs en de beschikbare levermomenten zijn dus afhankelijk van de laatste planning.
 4. De leverkosten zijn als volgt bepaald en worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces (voor finale betaling):

55 EUR

85 EUR

115 EUR

Op aanvraag

Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Brussel

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Limburg

Wallonië

Buitenland

   Prijzen excl. 21% BTW


  Levering gelijkvloers
  Montage: €55/uur/man
  Ladderlift: €120/uur
 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 2. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 3. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen/binnenbrengen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 

Artikel 9: Duur

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen.

Artikel 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het formulier op volgende link http://outlet-kantoormeubelen.be/klantenservice/klachten of via info@outlet-kantoormeubelen.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Download algemene voorwaarden